Projekt Unijny

 

RPWM.06.01.01-28-0025/17

 

Wnioskodawca Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie realizuje projekt pn. Wyeksponowanie architektonicznych i historycznych walorów Katedry św. Jakuba w Olsztynie  poprzez rewitalizację obiektu.

 

 W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:

1)      Etap I – Budowa i przebudowa instalacji elektrycznych oraz iluminacji wraz z systemem instalacji niskoprądowych (wydatki niekwalifikowane)

2)      Etap II – Budowa i przebudowa instalacji elektrycznych oraz iluminacji wraz z systemem instalacji niskoprądowych

3)      Odtworzenie Krypty Arcybiskupów Warmińskich:

- prace przygotowawcze

-roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- roboty żelbetowe

- roboty murowe

- roboty izolacyjne

- podkłady pod posadzkę

- drzwi wejściowe do krypty

- wentylacja

- roboty kamieniarskie

4) nadzór archeologiczny

5) nadzór inwestorski

6)  nadzór konserwatorski

7) przygotowanie dokumentacji projektowej krypty grobowej

8) przygotowanie studium wykonalności

9) zakup schodołazu – rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych

 

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

-wybór wykonawców i podpisanie umów

- wykonanie robót budowlanych

- podpisanie protokołów odbioru i zakończenie inwestycji

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost potencjału turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez odtworzenie Krypty Grobowej Arcybiskupów Warmińskich w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie oraz podjęcie prac rewitalizacyjnych wewnątrz obiektu w okresie do maja 2019r. 

 

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie

Wartość projektu: 2 986 865.56 zł

Dofinansowanie: 2 233 148.93 zł

 

 

Msze Święte

Niedziele i święta:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00 (suma),
12:30 (rodzinna),
13:30,
19:00 (akademicka),
21:00 (w lipcu i sierpniu)

 Dni powszednie:

 6:00, 7:00, 8:00, 12:00, 19:00