Projekt Unijny

 

RPWM.06.01.01-28-0025/17

Wnioskodawca Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie realizuje projekt pn. Wyeksponowanie architektonicznych i historycznych walorów Katedry św. Jakuba w Olsztynie poprzez rewitalizację obiektu.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:

1) Etap I – Budowa i przebudowa instalacji elektrycznych oraz iluminacji wraz z systemem instalacji niskoprądowych (wydatki niekwalifikowane)
2) Etap II – Budowa i przebudowa instalacji elektrycznych oraz iluminacji wraz z systemem instalacji niskoprądowych
3) Odtworzenie Krypty Arcybiskupów Warmińskich:

- prace przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne
- roboty żelbetowe
- roboty murowe
- roboty izolacyjne
- podkłady pod posadzkę
- drzwi wejściowe do krypty
- wentylacja
- roboty kamieniarskie

4) nadzór archeologiczny
5) nadzór inwestorski
6) nadzór konserwatorski
7) przygotowanie dokumentacji projektowej krypty grobowej
8) przygotowanie studium wykonalności
9) zakup schodołazu – rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

- wybór wykonawców i podpisanie umów
- wykonanie robót budowlanych
- podpisanie protokołów odbioru i zakończenie inwestycji

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost potencjału turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez odtworzenie Krypty Grobowej Arcybiskupów Warmińskich w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie oraz podjęcie prac rewitalizacyjnych wewnątrz obiektu w okresie do maja 2019r. 

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie

Wartość projektu: 2 986 865.56 zł

Dofinansowanie: 2 233 148.93 zł

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Jakuba w Olsztynie realizuje zadanie pn. Zakup i montaż kompleksowego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających  w Bazylice przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań ochrony konserwatorskiej.

Całkowity koszt realizacji zadania 311 934,62 zł

Prace konserwatorskie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Część prac w ramach przedmiotowego zadania jest także przedmiotem projektu pt. Wyeksponowanie architektonicznych i historycznych walorów Katedry św. Jakuba w Olsztynie poprzez rewitalizację obiektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebook'u.

Link:
facebook.com/katedra.olsztyn

Msze Święte

Niedziele i święta:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00 (suma),
12:30 (rodzinna),
13:30,
19:00 (akademicka),
21:00 (w lipcu i sierpniu)

 Dni powszednie:

 6:00, 7:00, 8:00, 12:00, 19:00