Bierzmowanie dorosłych

 

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

Konkatedra św. Jakuba w Olsztynie

 

1. Sakramentu bierzmowania udziela się w katedrze św. Jakuba w Olsztynie w każdy II piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00 i 19.00.

2. Sakrament bierzmowania w katedrze dotyczy tylko osób, które ukończyły edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

3. Uczniowie szkół podstawowych i średnich przyjmują sakrament bierzmowania w ramach przygotowania w parafii.

4. Sakramentu bierzmowania udziela się tylko osobom, które mieszkają na terenie Archidiecezji Warmińskiej. W przypadku osób mieszkających w innych diecezjach, konieczna jest pisemna zgoda tamtejszej kurii na przystąpienie do tego sakramentu w Archidiecezji Warmińskiej.

5. Odpowiedzialnym za przygotowanie do Sakramentu bierzmowania jest proboszcz parafii, w której mieszka kandydat do przyjęcia tego sakramentu.

6. Sakrament bierzmowania będzie udzielany tylko tym osobom, które zostały zgłoszone przez proboszcza (nie przez samych kandydatów) w Wydziale Duszpasterskim Kurii Archidiecezji Warmińskiej najpóźniej na 3 dni przed datą bierzmowania.

7. Kandydat do bierzmowania oraz jego świadek powinni przystąpić do spowiedzi świętej przed przybyciem do katedry.

8. Kandydaci po przybyciu do katedry zgłaszają się do zakrystii katedralnej z 2 kartkami „Sakrament Bierzmowania” z adnotacją księdza proboszcza na odwrocie jednej z nich o przygotowaniu do bierzmowania, pieczęcią parafialną i czytelnym podpisem proboszcza.

 

TERMINY BIERZMOWAŃ 2020

12 czerwca, 10 lipca, 14 sierpnia, 11 września, 9 października, 13 listopada, 11 grudnia


Kontakt w sprawie bierzmowania dorosłych:

Wydział Duszpasterski Kurii Archidiecezji Warmińskiej

tel: 781 248 331

e-mail: bierzmowanie@archwarmia.pl

 

Przygotowanie dorosłych do sakramentu bierzmowania pochodzących z parafii św. Jakuba w Olsztynie.

1. Czas przygotowania to trzy miesiące.

2. Spotkania modlitewne w każdą środę o godz. 19:00 na Mszy św.

3. Bezpośrednio po Mszy św. spotkanie modlitewne we wspólnocie Odnowa w Duchu Świętym. 

Facebook

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebook'u.

Link:
facebook.com/katedra.olsztyn

Msze Święte

Niedziele i święta:

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00 (suma),
12:30 (rodzinna),
13:30,
19:00 (akademicka),
21:00 (w lipcu i sierpniu)

 Dni powszednie:

 6:00, 7:00, 8:00, 12:00, 19:00